1. چون اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را نمی دانیم

یکی از مهمترین ابزار ها و لوازم بذل توجه به هر موضوعی ، دانستن اهمیت و فضیلت آن چیز است که تا کسی عمل یا شیئی را مهم و ازشمند تلقی نکند ، هرگز به سراغ آن نخواهد رفت . همچنین است امر به معروف ونهی از منکر ؛که تا ما به ارزش و اهمیت آن در اسلام پو نیز در ساختن و پالایش جامعه از زشتی ها و پلشتی ها پی نبریم ، عمل به آن نیز برایمان مشکل خواهد بود.

همان طور که یک باغ بزرگ با رعایت شرایط و رسیدگی به نیازهای اساسی از قبیل : آبیاری به موقع ، تامین کود، هرس شاخ و برگهای اضافی ، مبارزه با حشرات موذی ، گیاهان انگلی ، علف های هرز و ده ها آفت دیگر دوام می یابد و ثمر بخش می گردد ، اجرا و تداوم برنامه های اسلام و درخشش استعدادهای انسانی و نیز رسیدن به رشد و کمال ، در صورتی ممکن خواهد بود که شرایط مناسب فراهم شده و موانع و آفت های مختلف فردی و اجتماعی نابود گردد.

پیامبر اسلام (ص) در تمثیلی زیبا ، پیکره ی اجتماع را به یک کشتی تشبیه کرده و می فرماید :” اگر یکی از افراد سوار بر کشتی ادعا کند که من در کشتی حق دارم ، لذا می توانم آن را سوراخ کنم و مسافران دیگر او را از این کار باز ندارند ، موجب حلاکت همگان خواهد شد، زیرا غرق شدن کشتی ، حلاکت همگان را در پی دارد و اگر دیگران بی تفاوت نباشند و او را از این عمل باز دارند ، هم خود و هم او را نجات خواهند داد.”

منبع: صحیح بخاری ، ج 2 ، ص 882

موضوعات: چون اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را نمی دانیم  لینک ثابت[دوشنبه 1393-09-17] [ 06:40:00 ب.ظ ]