✨آیت الله حق شناس

 

💟⇦•وقتی جوان برای نماز شب بلند می شود ؛ اما خوابش می آید و سرش به این طرف و آن طرف می رود، چانه اش پایین می افتد، پروردگار درهای آسمان را باز می کند و خطاب به ملائکه می فرماید« انظروا الی عبدی. یعنی به بنده من نگاه کنید ! » خداوند علی اعلی افتخار می کند که ، ببینید این بنده من کاری را که بر او واجب نکرده ام چگونه به جا می آورد. پروردگار می فرماید به او سه چیز مرحمت_میکنم :

 

1⃣⇦•اول اینکه موفق به توبه اش می کنم. موفق به توبه نصوح و قاطعش می کنم.

 

2⃣⇦•دوم اینکه گناهانش را می آمرزم و

 

موضوعات: سخن یار  لینک ثابت



[پنجشنبه 1396-11-12] [ 10:32:00 ق.ظ ]