درباره دعای شریف کمیل که از مفاخر دعایی شیعه است برخی تفاسیر وجود دارد که می توان به شرح دعای کمیل تالیف آقای زمردیان اشاره کرد هر چند این دعای ارزشمند بدان گونه که شایسته است کمتر تفسیر شده است و نیاز است در تفسیر آن بیشتر اهتمام شود و لیکن شناخت معارف حقه الهی در آفرینش و معاد و چگونگی روز رستاخیز و عذاب های روز قیامت و …می تواند در درک درست آن دعا کمک نماید .اما برای معارف بلند آن در این مختصر نمی توان سخن گفت –ولی در ادعیه شیعه معارف بلندی است که در بسیاری از عرصه های اندیشه ای راهگشا است . در فضیلت ادعیه این نکته قابل دقت است که در دعا ما آرمانی را جستجو و طلب می کنیم که در دسترس ما نیست ولی آرزوی و محبوب ماست دعا راز گفتن و راز دار شدن است دعا نیازجویی و رازگویی است خواندن است و خواستن ، دعا گفتگوی عاشقانه است با معشوق

حجت الاسلام فاطمی نیا هم فضیلت هایی از دعا کمیل را فرموده اند

یکی از دعاهای با فضیلت این است: «یا من ظهر الجمیل و ستر القبیح ». این را وقتی می خوانی تصمیم بگیر نیکی های مردم را بگویی و زشتی هایشان را بپوشانی! دعا می خوانی: یا ستارالعیوب! خوب تو هم عیب دیگران را بپوشان! دعای کمیل بسیار دعای زیبایی است. کمیل که برای آواز خواندن نیست. کارهای عجیبی هنگام خواندن این دعا می کنند. بعضی قسمت ها را 3 بار می خوانند و… غرض این که وقتی در کمیل می خوانیم “کم من قبیح سترته” تصمیم بگیریم بدی مردم را بپوشانیم و ستارالعیوب باشیم. فرد نشسته سر سجاده مرتب می گوید یا ارحم الراحمین! یا اکرم الاکرمین! کتاب دعا را می بندد، می آید پیش زن و بچه می بینی چقدر خشک و خشن است. دعای این فرد مستجاب نمی شود. تعارف نداریم. یکی از علل استجابت دعا این است که باطن را متحقق کنی با مضامین دعا

 

موضوعات: دعای کمیل  لینک ثابت[پنجشنبه 1393-10-11] [ 07:22:00 ب.ظ ]