همان روزهای اول درگیری در سوریه ، مسلحین شبانه نزدیک حرم حضرت زینب شدن و روی دیوار نوشتن ” تساقطی مع النظام” یعنی همزمان با نظام ، فرو خواهی ریخت. همین شد که بچه شیعه ها از همه جای دنیا خودشان را رساندن به منطقه ی سیده زینب ، و با اهالی منطقه هم قسم شدند که از حرم دفاع کنند. هسته های اولیه مقاومت مردمی در مقابل فتنه سوریه در همین منطقه شکل گرفت. با جدی تر شدن بحران ، و نا آرام شدن مسیر فرودگاه و غوطه شرقی(که منطقه سیده زینب هم در همان منطقه قرار دارد ) نظام سوریه توجه بیشتری به ماجرای مقاومت مردمی نشان داد و پس از مدتی ، سازمان دفاع وطنی در سوریه رسمیت یافت.

بحران که در سوریه بزرگتر می شود ، محور قطر (عربستان تلاش بی پایانی برای شیعی ) سنی نشان دادند جنگ انجام می دادند . آنها از همان ابتدا نظام سوریه را یک نظامم شیعی ، در پیوند با نظام شیعی ایران و سازمان شیعی حزب الله جلوه می دادند ، و تلاش می کردند قاطبه اهل سنت جهان را علیه این محور تحریک کنند . در واقع در این جنگ شیعیان زیادی به خاک و خون کشیده شده اند ، اما تنها گروه مورد تعرض نبوده اند. سلفی های تکویری که در غالب جبهه انصره القاعده درگیر جنگ با نظام هستند ، همه را می کشند . برای آنها فرقی بین سنی و شیعه و مسیحی وجود ندارد. منطقه سیده زینب این روز ها به حمت شیر بچه های شیعه امن است.

حالا اما شعار تازه ای ورد زبان حافظان حرم حضرت زینب (سلام الله علیها) همه آن های است که در هر کجای دنیا می خواهند این حرم امن بماند : ” کلنا عباسک یا زینب”

موضوعات: السلام علیک یا زینب کبری(علیها السلام)  لینک ثابت[دوشنبه 1393-09-17] [ 08:10:00 ب.ظ ]