وصیت نامه هم بود ، وصیت نامه های اول جنگ. این اواخر دیگر به ندرت می شد کسی در وصیت نامه اش چهارتا حرف حسابی بزند. وقتی مرگ با همه ” برو بیایش ” به چیزی گرفته نمی شود، وصیت کردن دیگر چه جایی می توانست داشته باشد. آن هم برای کسانی که در هفت آسمان معمولا یک ستاره نداشتند. دوستی وصیت کرده بود؛ وقتی من شهید شدم ف شما که مرا می شناسید مواظب باشید مرا در آمبولانس نگذارند. می دانید که من بد ماشین هستم. می ترسم سرم گیج برود، آن وقت مجبور بشوند سرم وصل کنند!

موضوعات: وصیت نامه  لینک ثابت[چهارشنبه 1393-09-12] [ 10:58:00 ق.ظ ]